Tuesday, November 20, 2007

Udaipur tourist places and sight seeing

 1. City Palace
 2. Saheliyon ki Bari
 3. Suraj Gokhda
 4. Pratap Memorial
 5. Gulab Bagh
 6. Sajjan garh
 7. Fateh Sagar
 8. Pichola Lake
 9. Bhartiya Lok Kala Museum
 10. HaldiGhati
 11. Kumbhalgarh Fort
 12. Ranakpur

No comments: